โรงแรม
Shibon

ผมตั้งอยู่ในเมืองเก่าของฮาโกดาเตะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฮอกไกโด ไมเซลล์ภายในยุโรปอย่างหรูหราโรงแรมแห่งนี้อยู่ได้รับการเยียวยาตามแฟชั่น ขณะที่เพลิดเพลินกับอาหารของความรู้สึกโปรดใช้เวลาในการออกจากสามัญ

Beautiful hotel in a relaxing atmosphere.Total of 18 guest rooms available.Every room is furnished with western-stlyle interiors.

旅行代理店の方 契約法人の方

แผนแนะนำ

ตรวจสอบข้อมูลต่อพ่วง